tirsdag 5. januar 2010

"Tenk positive tanker, bruk positive ord,
gjør positive handlinger og det positive gror."
(Ukjent)